Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

projekty Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dofinansowane z EFS


Strona główna Zapytania ofertowe Dostawa książek SP

Dostawa książek SP


                                                                                                                                                                                      Wrocław, dnia 07.12.2009
Nr sprawy: 1/12/2009/446

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na dostawę książek

1. Przedmiot zamówienia: książki na PS Zarządzania Produkcją oraz PS Lean Manufacturing (szczegółowe wymagania - załącznik nr 1).
2. Kryteria wyboru ofert : (maksymalnie można uzyskać 100 punktów)
- cena (brutto) – 100% kryterium
3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (071) 733 64 43 lub mailem (scan) na adres ewat@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A pokój nr 130, do 12.12.2009 roku, do godziny 15.00. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.
W razie konieczności oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 08.12.2009 do 12.12.2009 (ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój 130).
5. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 14.12.2009 r.
6. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 15.12.2009r.
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Szczypel, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój nr 130, tel. (071) 376 23 02 fax. (071) 356-16-38, e-mail: iwonas@wsb.wroclaw.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/12/ 2009/446
Świadczenie:
Dostawa książek na Podyplomowe Studia Zarządzania Produkcją oraz PS Lean Manufacturing

Zleceniodawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
REGON 931893307
NIP 894-24-50-411

1. Warunki, które ma spełniać złożona oferta:
Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych książek:
Lp. Ilość
1. Metody TQM w zarządzaniu firmą, Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, POLTEXT 20
2. Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean Bednarek Mariusz, DIFIN 20
3. Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług Štofkova Jana, Borkowski Stanisław Wydawnictwo: WSZiMS – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu 20
4. Wstęp do zarządzania jakością Gajewski Andrzej Wydawnictwo: MWSE – Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 20
5. Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych Frąś Józef Wydawnictwo: US – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 20
6. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności Zapłata Sławomir Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
7. Doskonalenie strumienia wartości Czerska Joanna Wydawnictwo: DIFIN Centrum Doradztwa i Informacji Sp. z o.o. 20
8. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Karaszewski Robert Wydawnictwo: TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora” 20
9. Współczesne koncepcje i metody zarządzania Zimniewicz Kazimierz Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
10. Controlling w zarządzaniu logistyką Śliwczyński Bogusław Wydawnictwo: WSL - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 20
11. Logistyka - infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki Mindura Maciej Wydawnictwo: ITE – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 20
12. Logistyka. Wybrane zagadnienia Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L. Wydawnictwo: SGGW – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 20
13. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 30
14. Foresight w zarządzaniu strategicznym Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo 20
15. Koncepcje strategii organizacji Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
16. Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne  Świerk Joanna Wydawnictwo: UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 20
17. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie Romanowska Maria Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 30
18. Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków Urbanowska-Sojkin Elżbieta Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
19. Ryzyko strategiczne Aswath Damodaran Wydawnictwo: WAIP - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 20
20. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Reilly Peter, Williams Tony Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
21. Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwa na progu XXIwieku. Olszewska Barbara Wydawnictwo: AEW – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 20
22. Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Roth Gerard, Kurtyka Michał Wydawnictwo: CEDEWU Sp. z o.o. 20
23. Zarządzanie produkcją i usługami FURMAN Joanna, BURCHART-KOROL Dorota Wydawnictwo: WPŚ - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 20
24. Zarządzanie produktem- teoria, praktyka, perspektywy. kall Jacek, Sojkin Bogdan Wydawnictwo: WUE - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 20
25. Metody zarządzania Brzozowski Maciej, Kopczyński Tomasz Wydawnictwo: AEP – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 20
26. Jak rekrutować pracowników przez internet Jakrzewski Robert Wydawnictwo: ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 5
27. Dekalog (+1) po-prawnego kierowania  Stelmach Waldemar, Romański Romuald Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 10
28. Motywowanie jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej  Kaczmarzyk Jadwiga Wydawnictwo: PROMOTOR - Wydawnictwo 20
29. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka  Kopertyńska Maria Wanda Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 20
30. Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji  Penc Józef Wydawnictwo: DIFIN Centrum Doradztwa i Informacji Sp. z o.o. 20
31. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników  Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M. Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 10
32. Rekrutacja i selekcja personelu  Suchar Marek Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo 20
33. Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą  Abrashoff Michael D. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
34. Zarządzanie zasobami ludzkimi.  Golnau Wiesław Wydawnictwo: CEDEWU Sp. z o.o. 20
Sposób płatności za dostawę książek : przelew – 30 dni od daty wystawienia faktury.
Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Termin dostawy podręczników: do dnia 21.12.2009 r.
Cena ma obejmować transport książek do budynku A Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nr sprawy: 1/12/2009/446
FORMULARZ OFERTY
1. Dane oferenta:
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
REGON:
Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa książek na Podyplomowe Studia Zarządzania Produkcją oraz PS Lean Manufacturing

Lp. Nazwa Ilość Cena
brutto Cena brutto łącznie
1. Metody TQM w zarządzaniu firmą, Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, POLTEXT 20
2. Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean Bednarek Mariusz, DIFIN 20
3. Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług Štofkova Jana, Borkowski Stanisław Wydawnictwo: WSZiMS – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu 20
4. Wstęp do zarządzania jakością Gajewski Andrzej Wydawnictwo: MWSE – Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 20
5. Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych Frąś Józef Wydawnictwo: US – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 20
6. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności Zapłata Sławomir Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
7. Doskonalenie strumienia wartości Czerska Joanna Wydawnictwo: DIFIN Centrum Doradztwa i Informacji Sp. z o.o. 20
8. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Karaszewski Robert Wydawnictwo: TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora” 20
9. Współczesne koncepcje i metody zarządzania Zimniewicz Kazimierz Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
10. Controlling w zarządzaniu logistyką Śliwczyński Bogusław  Wydawnictwo: WSL - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 20
11. Logistyka - infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki  Mindura Maciej Wydawnictwo: ITE – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 20
12. Logistyka. Wybrane zagadnienia  Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L. Wydawnictwo: SGGW – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 20
13. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa  Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 30
14. Foresight w zarządzaniu strategicznym Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo 20
15. Koncepcje strategii organizacji Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
16. Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne  Świerk Joanna
Wydawnictwo: UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 20
17. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie Romanowska Maria Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 30
18. Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków Urbanowska-Sojkin Elżbieta Wydawnictwo: PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 20
19. Ryzyko strategiczne Aswath Damodaran Wydawnictwo: WAIP - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 20
20. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Reilly Peter, Williams Tony Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
21. Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwa na progu XXIwieku.  Olszewska Barbara Wydawnictwo: AEW – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 20
22. Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania.  Roth Gerard, Kurtyka Michał Wydawnictwo: CEDEWU Sp. z o.o. 20
23. Zarządzanie produkcją i usługami  FURMAN Joanna, BURCHART-KOROL Dorota Wydawnictwo: WPŚ - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 20
24. Zarządzanie produktem- teoria, praktyka, perspektywy. kall Jacek, Sojkin Bogdan Wydawnictwo: WUE - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 20
25. Metody zarządzania Brzozowski Maciej, Kopczyński Tomasz Wydawnictwo: AEP – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 20
26. Jak rekrutować pracowników przez internet  Jakrzewski Robert Wydawnictwo: ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 5
27. Dekalog (+1) po-prawnego kierowania  Stelmach Waldemar, Romański Romuald Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 10
28. Motywowanie jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej Kaczmarzyk Jadwiga Wydawnictwo: PROMOTOR - Wydawnictwo 20
29. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka  Kopertyńska Maria Wanda Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 20
30. Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji  Penc Józef Wydawnictwo: DIFIN Centrum Doradztwa i Informacji Sp. z o.o. 20
31. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników  Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M. Wydawnictwo: Placet Agencja Wydawnicza 10
32. Rekrutacja i selekcja personelu Suchar Marek Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo 20
33. Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą  Abrashoff Michael D. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 20
34. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Golnau Wiesław Wydawnictwo: CEDEWU Sp. z o.o. 20


Cena łączna brutto z transportem:………..

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

…………...., dn. ………… ....................................................
                                               Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl